Välkommen till Bromma Ortopedmottagning!

Välkommen till Bromma Ortopedmottagning!

Bromma Ortopedmottagning är en högspecialiserad mottagning för undersökning och behandling av skador och sjukdomar som påverkar rörelseapparaten. Våra erfarna ortopedspecialister Isam Suliman och Azim Osman, hjälper dig som har besvär och smärta i rygg, axlar, armar, ben, fötter, leder, knän och höfter. Vi har också möjlighet att hjälpa dig med olika former av intyg som exempelvis invaliditetsintyg på begäran från försäkringsbolagen.

På Bromma Ortopedmottagning har vi som mål att förbättra hälsan och höja livskvalitén för våra patienter. Vår ambition är att ge en mycket god vård med korta väntetider och hög läkarkontinuitet.


Bromma Ortopedmottagning - Stockholms läns landsting

  • Vi är anslutna till landstinget.

  • Frikort gäller.

  • Inga remisskrav.

  • Besöksavgift med remiss 150 kr.

  • Besöksavgift utan remiss 350 kr.

  • Barn och ungdomar under 18 år är avgiftsfria.


Från och med 1 januari 2016 kan du komma till oss oavsett vilket landsting du bor i.