Välkommen till Bromma Ortopedmottagning!

Om oss

Ortopedi är en medicinsk specialitet som omfattar behandling av besvär och skador i rörelseapparaten, det vill säga skelett, muskler och mjukdelar samt leder. Ortopedi räknas som en kirurgisk specialitet och kallas även ortopedisk kirurgi.

Hos Bromma Ortopedmottagning kan vi undersöka och behandla skador och sjukdomar som påverkar rörelseapparaten. Våra erfarna ortopedspecialister hjälper till med besvär och smärta i rygg, axlar, armar, ben, fötter, leder, knän och höfter.


Ett besök hos oss

När du kommer till oss anmäler du dig till Ortopedmottagningens reception. Receptionen sköts av sjuksköterskan Anette och undersköterskan Veronika. De svarar i telefon och hjälper dig med allt det praktiska kring ditt besök såsom sjukresa eller tolk.

Vid ditt besök får du fylla i en enklare hälsodeklaration som ligger till grund för att underlätta ditt läkarbesök.


Bromma Ortopedmottagning - Stockholms läns landsting

  • Vi är anslutna till landstinget.

  • Frikort gäller.

  • Inga remisskrav.

  • Besöksavgift med remiss 150 kr.

  • Besöksavgift utan remiss 350 kr.

  • Barn och ungdomar under 18 år är avgiftsfria.

Från och med 1 januari 2016 kan du komma till oss oavsett vilket landsting du bor i.


Våra läkare

Isam Suliman och Azim Osman är ortopedspecialister som behandlar sjukdomar, skador och smärttillstånd i rörelseapparaten. I det ingår bland annat ledförslitningar och överbelastningsskador.

Vi har som mål att förbättra hälsan och höja livskvalitén för våra patienter. Vår ambition är att ge en mycket god vård med korta väntetider och hög läkarkontinuitet.